Otogaz Nedir ?

Modern yaşam tarzının ayrılmaz bir parçası haline gelen ve giderek çoğalan otomobillerin yakıt tüketimi, artan tasarruf bilinci ve çevre kaygıları gibi nedenlerle üreticilerin gündeminde önemli bir yer tutmaktadır.

Bu gerçekten yola çıkılarak sürdürülen arayışlar otomotiv sektörünü çevreci bir yakıt olan LPG ile buluşturmuş ve sonuçta üretici ve kullanıcıları maksimum ölçüde memnun eden bir çözüm olarak Otogaz alternatifine ulaşılmıştır.

Başlangıçta Avrupa’da çok yaygın olarak kullanılan Otogaz son yıllarda ülkemiz pazarında da aranılır bir hale gelmiştir.

Likit Petrol Gazı (LPG) Nedir ?

• Yeraltındaki doğal gaz birikimlerinden veya petrolün damıtılarak parçalanmasından elde edilir.
• Propan ve bütan gazlarının karışımından oluşur.
• Renksiz ve kokusuzdur.
• Kaçakların fark edilebilmesi için sonradan kokulandırılır.
• Havadan ağırdır.
• Basınçla sıvılaştırılır.
• Zehirli değildir ancak boğucudur.
• Soğuktur ve soğuk yanığına neden olur.

Neden LPG ?

Aracınız ister karbüratörlü ister enjektörlü sistemle çalışsın LPG’nin avantajları sadece yakıt tasarrufu sağlamakla sınırlı kalmaz. LPG ayrıca; Hava kirliliğini en aza indirger hatta yok denecek bir düzeyde tutar, aracınızın performansını optimum düzeyde tutar, aracınızın ömrünü uzatır, asit ve karbon atığı bırakmadığı için motor yağının ömrünü uzatır ve aracınızın gürültüsüz çalışmasını sağlar.

 Otogaz Güvenlik

Standartlara uygun olarak Otogaz dönüşümü yapılmış araçlar, en az diğer yakıtları kullanan araçlar kadar güvenlidir.

Otogazın araçlara dolumu ve depolanması konusunda emniyetle ilgili kaygılar genellikle olması gerekenden fazladır. Otogazın güvenlik seviyesi benzin ve dizele eş hatta bu yakıtlardan daha yüksektir. Çünkü otogazsistemlerinde kullanılan tanklar benzin ve dizel tanklarına göre çok daha dayanıklıdır. Otogaz, sızıntı tehlikesini önleyen tanklarda basınç altında muhafaza edilir.

Güvenli, peki nasıl ?

  • LPG renksiz, kokusuz, yanıcı ve parlayıcı özelliğe sahiptir. Gaz kaçaklarının anlaşılabilmesi için LPG merkaptanlar ile sonradan kokulandırılır. Bu sayede gaz kaçakları hemen tespit edilebilir.
  • Otogaz araç depoları karbon çelikten yapılmıştır, bu nedenle benzin ve diğer yakıt tanklarına göre 20 kat daha dayanıklıdır.
  • Günümüzde otogaz tankları özel bir yapıya sahiptir. Likit doluluk oranı % 80’e ulaştığında sistem otomatik olarak kapanır ve böylece sıcaklık değişikliklerinden kaynaklanabilecek muhtemel bir gaz sızıntısı önlenmiş olur.
  • Otogazla ilgili her aşamada uyulan birçok uluslararası standart vardır:

–  Dönüşümler için TS 12095-1 EN 12805:2004,TS 12095-2 EN12806:2004 ve TSE ECE R 67:2001
–  Otogaz kalitesi için TS EN 589
–  İstasyon kurulumları için TS 11939, TS 1446, TS 1449

Otogaz Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Eğer küçük bir gaz kaçağı varsa, kaçak yerine ıslak havlu ile müdahale edilerek kaçak engellenebilir. Büyük bir kaçak olduğunda aşırı akım valfi gaz çıkışını keser. Her ihtimale karşı acil durum prosedürüne uyulmalı ve itfaiye çağırılmalıdır.

Dispenser çevresinde demir bariyerler konularak mümkün olduğunca dispensere doğrudan temas engellenmeye çalışılmaktadır. Buna rağmen gaz kaçağı oluşması durumunda sesli uyarı verilerek gaz alarm sensörü vasıtasıyla gaz çıkışı otomatik olarak durdurulur.

Dolum hortumu üzerinde bulunan ayrılabilir bağlantı sayesinde araç harekete geçip belirli bir mesafe ilerlediğinde bağlantı yerinden kopar ve gaz çıkışını otomatik olarak keser.

Araç tankına en fazla %80 seviyesine kadar dolum yapılmalıdır. LPG tankları %80 doldurulmaya göre tasarlanırlar. Bu seviyenin üzerinde gerçekleşen dolumlarda sıcaklığın artması durumunda LPG’nin basıncı son derece hızlı bir şekilde artarak tehlike yaratabilecek değerlere ulaşabilir. Çok kolay buhar fazına dönüşme yeteneğine sahip LPG, özellikle sıcak havalarda aşırı dolum yapılmış bir tankın içerisinde ayrıca tehlike yaratacaktır. Bu nedenlerden dolayı, aşırı dolum amacıyla, dolum esnasında aracı sallamak ya da tank şamandırasının ayarıyla oynamak son derece uygunsuz ve kaçınılması gereken bir davranıştır.

LPG tankları yüksek basınçlı depolamaya uygun olarak tasarlandığından, olası bir çarpma anında benzin tankından çok daha az hasar görürler. Ayrıca tankta ya da tesisatta bir kopma ya da çatlama oluşması durumunda aşırı akım valfleri sayesinde gaz kaçağı oluşması da engellenecektir.