Dizel motorlarda yakıt olarak kullanıldığından dizel de denir, limon sarısı renginde ve berrak bir sıvı olup kendine has bir kokusu vardır. Alevlenme noktası 55-70 °C ‘dir. Dizel motorlarda motorin, silindire emilerek patlamalı motorlarda yakıt olarak kullanılır.

Motorin

Özellik Birim Değer Sınır Deney Yöntemi
Yoğunluk (15 °C’ta) kg/m³ 820-845 TS 1013 EN ISO 3675 – TS EN ISO 12185
Polisiklik aromatik hidrokarbonlar % ağırlık 8 En çok TS EN 12916
Parlama Noktası °C 55 En az TS EN ISO 2719
Soğuk Filtre Tıkanma Noktası (SFTN) °C TS EN 116
Kış (a) -15 En çok
Yaz (b) 5 En çok
Damıtma TS 1232 EN ISO 3405
250 °C’ta elde edilen % hacim 65 En çok
350 °C’ta elde edilen % hacim 85 En az
% 95’in (hacim/hacim) elde edildiği sıcaklık 0C 360 En çok
Kükürt mg/kg 10 En çok TS EN ISO 20846 – TS EN ISO 20884
Karbon Kalıntısı (% 10 damıtma kalıntısında) % ağırlık 0,3 En çok TS 6148 EN ISO 10370
Viskozite (40 °C’ta) cst 2,0-4,5 TS 1451 EN ISO 3104
Bakır Şerit Korozyon (50 °C’ta 3 saat) No.1 En çok TS 2741 EN ISO 2160
Kül % ağırlık 0,01 En çok TS EN ISO 6245
Yağ asidi metil esteri(YAME) içeriği % hacim 7 En çok TS EN 14078
Setan sayısı 51 En az TS 10317 EN ISO 5165 – TS EN 15195
Setan İndisi hesapla 46 En az TS EN ISO 4264
Su mg/kg 200 En çok TS 6147 EN ISO 12937
Toplam Kirlilik mg/kg 24 En çok TS EN 12662
Oksitlenme Kararlılığı g/m³
saat
25
20
En çok
En az
TS EN ISO 12205 – TS EN 15751 ( c)
Yağlayıcılık özelliği düzeltilmiş aşınma izi çapı (wsd 1,4), 60 °C’ta µm 460 En çok TS EN ISO 12156-1

Bu ürün Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nca yayınlanan Teknik Düzenleme Tebliği’ne ve TS EN 590 A1 Motorin standardına uygundur.

(a) 1 Kasım-31 Mart (± 15 gün)
(b) 1 Nisan-31 Ekim ( ±15 gün)
(c) Bu özellik % 2 (V/V)’nin üzerinde YAME içeren dizel yakıt için ilave bir gerektir.