Kurşunsuz Benzin 95 Oktan

Özellik Birim Değer Sınır Deney Yöntemi
Görünüş Berrak ve parlak Gözle muayene
Bakır şerit korozyonu (3 saat 50 0C’ta) No.1 En çok TS 2741 EN ISO 2160
Yoğunluk (15 0C’ta) kg/m3 720-775 TS 1013 EN ISO
3675 TS EN ISO 12185
Damıtma % hacim TS EN ISO 3405
70 0C’ta buharlaşma yüzdesi % hacim
Yaz (a) 20-48
Kış (b) 22-50
100 0C’ta buharlaşma yüzdesi % hacim
Yaz (a) 46-71
Kış (b) 46-71
150 0C’ta buharlaşma yüzdesi % hacim 75 En az
Son kaynama noktası 0C 210 En çok
Damıtma kalıntısı % hacim 2 En çok
Mevcut gum (çözücüyle yıkanmış) mg/100 mL 5 En çok TS EN ISO 6246
Oksidasyon kararlılığı Dakika 360 En az TS 2646 EN ISO 7536
Araştırma Oktan Sayısı, RON (c) 95 En az TS EN ISO 5164
Motor Oktan Sayısı, MON (c) 85 En az TS EN ISO 5163
Kurşun mg/L 5 En çok TS EN 237
Kükürt mg/kg 10 En çok TS EN ISO 20846
TS EN ISO 20884
Buhar basıncı(DVPE) kPa TS EN 13016-1
Yaz (a)* 45-60
Kış (b) 60-90
Buhar Kilitleme İndisi (VLI)** İndis
Yaz-Kış geçiş dönemi 1150 En çok
Benzen % hacim 1,0 En çok TS 7088 EN 238
TS EN 12177
TS EN ISO 22854
Olefinler % hacim 18,0 En çok TS EN ISO 22854
TS EN 15553
Aromatikler % hacim 35,0 En çok TS EN ISO 22854
TS EN 15553
Oksijen % ağırlık 2,7 En çok TS 11413 EN 1601
TS EN 13132
TS EN ISO 22854
Oksijenli Bileşikler İçeriği % hacim TS 11413 EN 1601
TS EN 13132
TS EN ISO 22854
-Eterler 15,0 En çok
-Metanol 3,0 En çok
-Etanol 5,0 En çok
-İzopropil alkol 10,0 En çok
-İzobütil alkol 10,0 En çok
-Tersiyer-bütil alkol 7,0 En çok
-Diğer oksijenli bileşikler 10,0 En çok
Bu ürün Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nca yayınlanan Teknik Düzenleme Tebliğ’lerine ve TS EN 228 Kurşunsuz Benzin standardına uygundur.
(*) :İçerisine sadece etanol karıştırılmış Kurşunsuz Benzin için geçerli olmak üzere,Yaz Dönemi için verilen üst buhar
basınç değeri (60 kPa),etanol içeriğine bağlı olarak aşağıdaki çizelgede yer alan değer kadar arttırılır.
Benzin’in etanol içeriği(%hacim) Buhar basıncı için uygulanacak artış, kPa
0 0
1 3,65
2 5,95
3 7,2
4 7,8
5 8
Not:Çizelgede yer almayan ara değerler için doğrusal interpolasyon uygulanır.
** VLI= 10 x VP 7x (E 70)
(a) 1 Nisan-31 Ekim ( ± 4 hafta)
(b) 1 Kasım-31 Mart ( ± 4 hafta)
(c) TS EN 228’de belirtilen 0,2 oktan düzeltme faktörü düşülerek raporlanır.